25/2023 – TRAVNIŠKI POŽAR

LOGOTIP OPERATIVA PGD VOJNIK

Prijavitelj je s klicem na RECO zaradi nepreverjenega dejanskega stanja sprožil intervencijski izvoz operative PGD Nova Cerkev in PGD Vojnik. Na kraju dogodka je bilo ugotovljeno, da občan nadzorovano kuri na travniku brez nevarnosti za okolico, zato posredovanje gasilcev ni bilo potrebno. Vseeno je bilo območje preventivno pregledano.