140 let PGD Vojnik
1880 - 2020

O nas

  
 

V Vojniku segajo začetki organizirane požarne varnosti daleč v 18. stoletje.

V knjigi Janka Orožna ʺZgodovina Celja in okoliceʺ je na strani 498 zapisan naslednji odstavek: ʺVažno breme je bila skrb proti požaru. Leta 1753 je izšel nov požarni red. Okrožje se je pozanimalo, kako je v Vojniku. Posebnega požarnega komisarja niso imeli, skrb za požarno varnost sta poleg sodnika imela oba četrtinska mojstra. Trg je imel štiri požarne lestve in kavlje, usnjenih veder za vodo pa ni bilo mogoče nabaviti zaradi siromaštva tržanov, še manj se je dalo misliti na brizgalno. Tako se niso mogli uspešno upirati požaru, ki je leta 1786 upepelil velik del trga. V začetku 19. stol. Je bilo že bolje. Leta 1802 so pri vodnjakih namestili kadi za vodo. Leta 1830 so imeli že veliko in malo brizgalno, shranjevali so jo v shrambi, ki so jo prizidali špitalu.ʺ Zaradi mnogih požarov je, tako kot v vseh drugih večjih mestih in krajih, rasla tudi v Vojniku želja in potreba po ustanovitvi gasilskega društva. 20. aprila 1880 so kljub mnogim težavam sprejeli sklep o ustanovitvi prostovoljne požarne brambe. Ustanovni občni zbor je bil 3. 10. 1880. Med ustanovnimi člani so bili kmetje, trgovci, obrtniki, uradniki in učitelji, med drugimi Franc Jekl, Franc Uratarič, Jožef Štante in Anton Eler. Zaradi svoje delavnosti so bili na deželnem gasilskem zborovanju v Gradcu 1888 pohvaljeni. Vojniški gasilci so iz leta v leto napredovalo. Zaradi prve svetovne vojne so nadaljevali delo starejši, saj so mlajši člani morali v vojsko, vendar pod nemškim vplivom in z nemškim poveljevanjem. Po končani vojni je prvi začel s slovenskim poveljevanjem Martin Kolar. Za napredovanje društva imata zelo veliko zaslug Julijan Šinigoj (učitelj iz Vojnika, ki je vodil društvo vse do II. svetovne vojne) in profesor Anton Zorko. Leta 1933 so se preimenovali v Prostovoljno gasilsko četo Vojnik. Prišlo je leto 1941 in z njim vsa beda II. svetovne vojne. Po II. svetovni vojni so trobentače zamenjale gasilske sirene in prvi gasilski avto Ford so dobili od umikajočih se Nemcev, mehanik Hotko pa ga je preuredil za gasilske namene. Gasilce je leta 1954 doletela huda naravna nesreča, saj je poplava odnesla gasilski dom z vso opremo in dokumentacijo o delu društva. Po večletnih prizadevanjih je društvo ponovno zaživelo in leta 1977 je predsedniško mesto društva prevzel Jurij Bojanovič, ki je imel za delo društva izreden posluh in organizacijske sposobnosti, kar je društvu pripomoglo k izrednemu razvoju. V letu 1981 je na Osnovni šoli Vojnik bilo ustanovljeno pionirsko društvo ʺMladi gasilecʺ, ki ga vodi gospa Milena Jurgec, in obstaja še danes.

Ob 100-letnici obstoja, so podpisali listino o pobratenju z društvom iz Dragomlje vasi. Leta 1987 so prevzeli novo gasilsko avtocisterno AC 16/50 na podvozju TAM in komandno vozilo ŠKODA, in z svojim delom vseskozi skrbeli za urejenost in izboljšavo njegovih prostorov. Leta 1990 je bil 110 občni zbor društva v novi dvorani gasilskega doma. Ves čas so skrbeli za dobro operativno usposobljenost kar se je obrestovalo v akcijah ob poplavi leta 1991 in vseh požarih, ki so nastali kljub dobremu preventivnemu delu. Članstvo v društvu se je menjavalo, tkalo nitke v zgodovino Vojnika in okolice, vsekakor pa je potrebno opozoriti na nekatere naše člane. To so Rok Lipovšek, Adolf Janc st., Rudi Stante, Franc Švajger. Ob 100-letnici obstoja, so podpisali listino o pobratenju z društvom iz Dragomlje vasi. Ves ta čas, kar je opisano, pa so v društvu skrbeli za opremljenost skladno načrtom opremljanja gasilskih društev v GZ Vojnik – Dobrna in skozi vsa leta skrbeli za redno vzdrževanje in posodabljanje obstoječe opreme in vozil.

2020

Leto 2020 je zaznamovala pandemija COVID-19 in dodobra ohromila in omejila naše delo na najnujnejše saj nam je bil cilj da operativni člani ostanejo zdravi da bomo lahko pomagali pomoči potrebnim v primeru intervencije. Žarek veselja je prinesel prihod novega gasilskega vozila za reševanje iz višin, katero je združilo tako občino Vojnik kot občino Dobrna, vsa društva v naši gasilski zvezi ter sosednjih društev PGD Zreče in PGD Stranice. Prav tako je bilo praznovanje 140 letnice našega društva prestavljeno za nedoločen čas, ko nam bodo razmere dovoljevale večja druženja.

2020
2019

 2019

Leto 2019 pa je zaznamoval izvedeni in zaključeni javni razpis za nakup gasilske platforme z višinsko dosegljivostjo 24m na podvozju MERCEDES ATEGO in nadgradnjo podjetja Rosenbauer d.o.o. , za katero so 9.maja podpisali pogodbo ob pomoči strokovne sodelavke za javne razpise. Opremo za reševanje pa smo povečali z nabavo žage za rezanje pločevine ter z nakupom sesalcev za meteorne vode ki so jim v veliko pomoč pri večjih neurjih ko voda zaliva kleti in stanovanjske prostore.

 2018

Leto 2018 pa je bilo volilno leto ,ki pa ga je zaznamovala sprememba v vodstvu operative ,saj je dolgoletnega poveljnika Adolfa Janca zamenjal novi poveljnik Mihael Bratovčak. Adolf Janc pa je za svoje dolgoletno uspešno delo prejel listino častnega poveljnika. Dva naša operativca sta poleg ostalih članov iz GZ odšla na pomoč v Črnomelj ki ga je prizadelo hudo neurje s točo.

2018
2017

 2017

Leto 2017 smo se poslovili od dveh naših dolgoletnih članov in sicer od Edvarda Suholežnika ter Rudolfa Stanteta,častnega člana in najstarejšega gasilca v Pgd Vojnik ter GZ Vojnik –Dobrna. Od donatorja Celjske lekarne so pridobili finančna sredstva za nakup defibrilatorja AED,staro vozilo GV-1 pa so zamenjali z rabljenim a odličnim MERCEDES SPRINTER ,ki sedaj služi svojemu namenu kot GVM-1 .V tem letu pa so se tudi starejše gasilke uvrstile na državno tekmovanje.

 2016

Leto 2016 je zaznamovalo šolanje strokovno usposobljenega kadra na operativnem področju,opravljali pa smo tudi različna dela in dežurstva skozi vse leto ter posebno pozornost namenili dodatnemu opremljanju vozil,saj smo v GVC 16/25 obnovili svetlobni stolp in vgradili opremo za tehnično reševanje (hidravlično orodje).

2016
2015

 2015

Leto 2015 je zaznamoval prevzem novega PV-1 FORD RANGERJA ,ter motorne brizgalne ROSENBAUER FOX 3 ter pripadajoče prikolice z opremo,ki pa smo jo slavnostno prevzeli meseca maja,ko smo organizirali vsakoletno mašo ob godu našega zavetnika Svetega Florjana.

 2014

Leto 2014 je zaznamoval prevzem nove avtocisterne MERCEDES ATEGO (AC 16/60), naročili in izdobavili pa so tudi novo motorno brizgalno ROSENBAUER FOX 3 ter prikolico za prevoz le te in pripadajočega orodja za vaje. Zamenjali pa so tudi dvoje krilnih garažnih vrat z dvižnimi. V oktobru je društvo sodelovalo z Osnovno šolo Vojnik,Gasilsko zvezo Slovenije in GZ Vojnik-Dobrna pri organizaciji 34. Srečanja društev Mladi gasilec osnovnih šol Slovenije 2014 na temo »Gasilci pomagamo ob naravnih nesrečah«.Veteranke pa so to leto dosegle odličen rezultat ,saj so se uvrstile na državno tekmovanje ki je potekalo v Kopru.

2014
2013

 2013

Leto 2013 so zaznamovale veteranke ki so v ligi GZS osvojile skupno 6. mesto in pa članice,ki so v ligi spajanja sesalnega voda dosegle 5. mesto. V maju je potekala vsakoletna gasilska maša ob godu Svetega Florjana.

 2012

V letu 2012 so stekla nujna obnovitvena dela na gasilski avto lestvi ALK 30. To je bil precejšen finančni zalogaj za društvo, vendar pri tem popravilu je sodelovala tudi Občina Vojnik. Izvajala so se tudi obnovitvena dela v gasilskem domu, kjer so obnovili kuhinjo, da bo lažje poskrbljeno za gasilce ob večjih intervencijah ter da bo druženje v domu bolj prijetno ter zamenjali okna v zgornji etaži. Poskrbeli pa so tudi za kakšen dodaten euro,saj so dali v dolgoročni najem streho gasilskega doma za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca. Pridobili pa so tudi dovoljenje za pregled hidrantnega omrežja v (KS Vojnik) Občina Vojnik.

2012
2011

 2011

Leto 2011 se je pričelo z izvolitvijo novega vodstva društva,saj je bil na predsedniško mesto izvoljen Roman Kugler. Uredili so prepotrebno centralno ogrevanje, saj se je v preteklosti gasilski dom ogreval na električno energijo in kurilno olje. Izvedena je bila zamenjava z okolju bolj prijaznim gorivom in to je mestni plin. Prav tako pa so bile v tem letu, veteranke zelo uspešne na tekmovanju GZ Slovenije t.i. ligi, kjer so zasedle odlično 3.mesto. Prav tako je ekipa veterank pod vodstvom mentorja Karla Kasesnika prejela županovo priznanje občine Vojnik. Pionirji pa so se na tekmovanju v orientaciji prebili vse do državnega tekmovanja ,kjer so dosegli odlično 5.mesto.

 2010

V letu 2010 so praznovali 130-letnico obstoja društva in prevzeli novo vozilo za prevoz moštva GVM-1. Izvajala so se tudi obnovitvena dela na domu, kateri je dobil prenovljeno fasado. Skozi celo leto pa so izvajali prevoze pitne vode okoliškim krajanom.

2010
2008

 2008

V letu 2008 so uredili kanalizacijo ter dokončali ostala dela z asfaltiranjem dvorišča. V tem letu so prevzeli rabljeno podvozje znamke SUBARU IMPREZA za poveljniško vozilo PV-1, katerega so preuredili in opremili z opremo, da je ustrezno lahko zamenjalo dotrajano poveljniško vozilo ŠKODA. Zaradi sušnega leta, je bilo potrebno prepeljati pitno vodo krajanom kar 135 krat to je 675m3 pitne vode. Operativci pa so tudi pomagali pri odpravi posledic ujme, katera je prizadela občino Desternik.

 2007

Leto 2007 je najbolj zaznamovala vodna ujma, katera je bila 18. 9. 2007. Pri reševanju lastnine, čiščenju, črpanju vode in drugih aktivnostih je sodelovalo 46 gasilcev in opravilo več kot 1111 prostovoljnih ur.

2007
2003

 2003

Leta 2003 so prevzeli gasilsko avto lestev ALK 30, katero so pridobili iz Nemčije. Prav tako je to leto kruta usoda iz naših vrst iztrgala častnega predsednika Jurija Bojanoviča. Dve leti kasneje, natančneje 2005 leta so zgradili garažo za avto lestev, opravljenih je bilo veliko prostovoljnih ur, da je dobila garaža končno podobo.

 2000

Leta 2000 so ponosno prevzeli novo intervencijsko vozilo GVC 16/25 na podvozju MAN, katero je še danes v uporabi.

2000
1996

 1996

Po sprejetju novega statuta v letu 1996 se društvo zopet imenuje Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik.

 1994

Leta 1994 so prevzeli novo orodno vozilo za prevoz moštva in opreme GV-1 znamke IVECO, katero je še sedaj v uporabi.

1994
1990

 1990

Leta 1990 je bil 110 občni zbor društva v novi dvorani gasilskega doma. Ves čas so skrbeli za dobro operativno usposobljenost kar se je obrestovalo v akcijah ob poplavi leta 1991 in vseh požarih, ki so nastali kljub dobremu preventivnemu delu. Članstvo v društvu se je menjavalo, tkalo nitke v zgodovino Vojnika in okolice, vsekakor pa je potrebno opozoriti na nekatere naše člane. To so Rok Lipovšek, Adolf Janc st., Rudi Stante, Franc Švajger.

 1987

Leta 1987 so prevzeli novo gasilsko avtocisterno AC 16/50 na podvozju TAM in komandno vozilo ŠKODA, in z svojim delom vseskozi skrbeli za urejenost in izboljšavo njegovih prostorov.

1987