140 let PGD Vojnik
1880 - 2020

Organi
društva

  
 

FUNKCIJA IME IN PRIIMEK
Predsednik GD Roman Kugler
Namestnik predsednika GD Adolf Janc
Tajnica GD Martina Težak
Blagajnik GD Martina Težak in računovodski servis
Poveljnik GD Mihael Bratovčak
Član upravnega odbora GD Tomaž Pekovšek
Član upravnega odbora GD Klara Zorko
Član upravnega odbora GD Aleš Mlinar
Član upravnega odbora GD Branko Zupanc
Član upravnega odbora GD Franc Lebič
Član upravnega odbora GD Karl Kasesnik
Član upravnega odbora GD Avgust Čerenak
Član upravnega odbora GD Matej Vrbič
Član upravnega odbora GD Valentina Kroflič
FUNKCIJA IME IN PRIIMEK
Predsednica nadzornega odbora GD Aleksandra Vrbič
Član nadzornega odbora GD Jože Jurgec
Član nadzornega odbora GD Petra Zupanc
FUNKCIJAIME IN PRIIMEK
Poveljnik gasilske enote 3. kategorije

Mihael Bratovčak
Namestnik poveljnika GD Jernej Vrbič
Podpoveljnik gasilske enote 3. kategorije Matej Vrbič
Podpoveljnik gasilske enote 3. kategorije Benjamin Polajžer
Pomočnik poveljnika za zaščito dihal Boštjan Zupanc
Pomočnik poveljnika za radijske zveze Benjamin Polajžer
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč Martina Težak
Pomočnik poveljnika za tekmovanja Karl Kasesnik
Član poveljstva Tomaž Pekovšek
PGD Član poveljstva Roman Kugler
PGD Vodja oddelka – desetar Jernej Vrbič
Glavni strojnik Franc Lebič
Pomočnik glavnega strojnika Božo Tržan
OrodjarBranko Zupanc
Častni poveljnik GDAdolf Janc
Častni poveljnik GDAvgust Čerenak