7/2023 – ODSTRANITEV SUHIH VEJ

LOGOTIP OPERATIVA PGD VOJNIK

TD-24 se je še enkrat izkazalo kot zelo uporabno večnamensko intervencijsko vozilo za razne intervencije na višini. Tokrat smo na prošnjo upravljavca regionalne ceste Višnja vas – Stranice v Verpetah pri Frankolovem poskrbeli, da suhe veje, ki so nevarno visele z drevesa tik ob cesti, ne bodo več ogrožale prometa. Upravljavec je poskrbel za polovično zaporo ceste, naši operativci pa za odstranitev vej.