8/2023 – POŽAR V STANOVANJSKEM OBJEKTU

LOGOTIP OPERATIVA PGD VOJNIK

Naša operativa je 24/7 pripravljena na takojšnji odziv v primeru intervencije. Tako je bilo tudi to jutro, ko je malo pred sedmo uro prišel poziv za ukrepanje v požaru v stanovanjski hiši. Zaradi napake na električnih inštalacijah je prišlo do požara v kletnem prostoru, katerega je v začetni fazi z gasilnikom delno omejil že lastnik, mi pa smo poskrbeli za dokončno gašenje in iznos v požaru uničenega inventarja. Celotni objekt smo zaradi gostega dima, ki se je razlezel po vseh prostorih, prezračili z izpihovalcem ter preverili območje dogodka s termokamero. Ogled je opravila tudi policija, lastniku pa je bila nudena medicinska pomoč zaradi vdihavanja dima. Hvala vsem udeležencem v prometu v času našega izvoza za vzorno napravljen umik za hiter prehod intervencijskih vozil.