ČIŠČENJE OBCESTNEGA JARKA

LOGOTIP OPERATIVA PGD VOJNIK

To nedeljsko popoldne je narava poskrbela še za eno intervencijo. Zaradi velikih količin meteorne vode in zbranega listja, vej in ostale nesnage, se je zamašil obcestni jarek ob Poti v Lešje in tako preusmeril vodo preko cestne površine. Očistili smo jarek in tako poskrbeli, da na bankini in asfaltni površini ni nastala škoda.