ČRPANJE VODE IZ KLETI

LOGOTIP OPERATIVA PGD VOJNIK

Zaradi dviga nivoja podtalnice in okvare na nameščeni potopni črpalki je prišlo do zalitja kleti stanovanjske hiše v Ulici bratov Jančarjev v Vojniku. Vodo smo preko črpalnega jaška hitro izčrpali in tako poskrbeli, da ni nastala večja škoda na nepremičnini.