DOMNEVNI GOZDNI POŽAR

LOGOTIP OPERATIVA PGD VOJNIK

S strani državne kontrole zračnega prometa smo bili preko RECO obveščeni o možnem gozdnem požaru na območju našega požarnega rajona. Po hitrem pregledu območja je bilo ugotovljeno, da je bila domneva napačna.