POŽAR GOZDA STRAŽICA FRANKOLOVO

LOGOTIP OPERATIVA PGD VOJNIK

Preko RECA smo bili poklicani na pomoč PGD Frankolovo pri gašenju travniškega in deloma gozdnega  požara ,kjer je obstajala velika nevarnost preskoka požara na večje območje gozdne površine. Požar smo s skupnimi močmi pogasili tako da smo preprečili večjo škodo  s hitrim in učinkovitim posredovanjem .