POZIV KRAJANOM

PFD VOJNIK

Pred dvema dnevoma smo bili s strani krajanke obveščeni, da je v okolici centra Vojnika nekdo požigal travnate brežine ob stranski cesti in po končanem požiganju ni poskrbel za popolno pogasitev ognja.

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da se je na določenih delih še vedno pojavljalo tlenje suhih bilk v travi.
Ob močnejši sapi vetra, bi lahko prišlo do ponovnega vžiga travnate površine, poleg tega pa je v neposredni bližini gosto grmičevje, ki pa bi lahko ob preskoku isker na ta predel še dodatno pospešilo gorenje, posledično pa bi lahko prišlo do obsežnega požara, ki bi ogrozil tudi hišo in gozd v neposredni bližini.
Gasilci vas vse lepo prosimo, če že požigate travnate površine, da na koncu tudi poskrbite za dokončno pogasitev celotnega območja požiga. Le s skupnimi močmi in z doslednim upoštevanjem preventivnih ukrepov varstva pred požarom, lahko poskrbimo za varnost in miren spanec vseh.
Gospe se iskreno zahvaljujemo, ker nas je opozorila in s tem preprečila najhujše !
HVALA VSEM ZA RAZUMEVANJE !
Operativa PGD VOJNIK