VOLITVE 2023

PFD VOJNIK

V gasilski organizaciji je leto 2023 volilno leto. Tudi v našem društvu bo letos ob občnem zboru članstva tako. Postopek volitev je opredeljen v aktih društva. Skladno s sklepom na zadnji seji Upravnega odbora PGD Vojnik in seji volilne komisije po določilih sprejetih aktov je v določenih rokih pred občnim zborom potrebno izpeljati določene postopke. Tako danes objavljamo komplet dokumentacijo za izvedbo volitev v društvu in vabimo člane, da se kandidacijskega in volilnega postopka udeležijo v čim večjem številu. Vabilo je danes poslano tudi preko SMS sporočila članom društva.

V pisni obliki je celotna dokumentacija na voljo v prostorih društva, Celjska cesta 21/a, Vojnik – v mapi na info panoju v garaži. Dokumente objavljamo tudi na spodnjih povezavah:

PRAVILNIK KANDIDACIJSKE KOMISIJE

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL KANDIDACIJSKE KOMISIJE

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

PREDLOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA

PREDLOG KANDIDATA ZA POVELJNIKA

PREDLOG ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA

PREDLOG ZA ČLANE DISCIPLINSKE KOMISIJE

SPREJEM KANDIDATURE

Kandidatna lista bo od 02.02.2023 objavljena na oglasni deski (info panoju) v garaži PGD Vojnik.